แบบฟอร์มแผนกแนะแนวและสวัสดิการนักศึกษา

แบบฟอร์มแผนกแนะแนวและสวัสดิการนักศึกษา

1.ใบคำร้องเนื่องจากไม่สามารถไปรายงานตัวตามหมายเรียกของการรับราชการทหารกองประจำการ

2.ใบขอผ่อนผันการเรียกพล

3.ใบขอผ่อนผันการรับราชการทหารกองประจำการ

4.ใบพัฒนาตนเองเพื่อคะแนนความประพฤติ  5  คะแนน

5.ใบพัฒนาตนเองเพื่อคะแนนความประพฤติ  20  คะแนน